07/05/2014

Документи

Фирмата притежава валиден лиценз на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ за превоз на пътници.

Всички автобуси на фирмата притежават категоризация по международната системата за класификация приета от Международния съюз за автомобилен транспорт / IRU /

Фирмата притежава всички допълнителни документи, удостоверения и регистрации за изпълнение на предлаганите услуги.

  • Лиценз за международен превоз на пътници

–> ИЗТЕГЛИ (PDF)

  • Договор за транспорт

–> ИЗТЕГЛИ (PDF)